Żarówki


Przetłumacz tę witrynę.

Special thanks to Amator and VolfnessWhiter for the translation

Żarówki (Akari) to gra logiczna z prostymi regułami i wyzywającymi rozwiązaniami.

Reguły są proste. Żarówki rozgrywa się na prostokątnej planszy. Na planszy są czarne i białe pola. Celem jest rozstawienie żarówek na planszy tak, żeby każde białe pole było oświetlone. Pole jest oświetlane przez żarówkę, jeżeli są one w tym samym wierszu lub tej samej kolumnie, a między nimi nie ma czarnych pól. Oprócz tego żadna żarówka nie może oświetlać innej żarówki.
Niektóre czarne pola są opisane liczbami. Liczba w czarnym polu mówi, ile żarówek stoi przy krawędziach tego pola w płaszczyznach poziomej i pionowej.
Kliknij pole, żeby postawić na nim żarówkę. Kliknij prawym klawiszem, żeby oznaczyć pole znakiem X.

Tutorial wideo
Ukryj reguły

Podziel się

Wyłącz Ogłoszenia
Żarówki


7x7 Żarówki Łatwe | 7x7 Żarówki Normalne | 7x7 Żarówki Trudne | 10x10 Żarówki Łatwe | 10x10 Żarówki Normalne | 10x10 Żarówki Trudne | 14x14 Żarówki Łatwe | 14x14 Żarówki Normalne | 14x14 Żarówki Trudne | 25x25 Żarówki Łatwe | 25x25 Żarówki Normalne | 25x25 Żarówki Trudne

Ten miesiąc
1.mtanzer
94
00:09.53
2.Arok
49
00:11.83
3.sfumato
100
00:13.17
4.TashiroMiraki
68
00:13.51
5.shinji00:18.00
6.NickC
71
00:18.61
7.bjbjb00:18.66
8.Oryn
43
00:18.69
9.tufelix36700:19.13
10.vowels
65
00:20.23
11.Hyuoo
17
00:21.35
12.HarryCanyon00:21.70
13.stoopid00:22.36
14.TomGuo
53
00:24.09
15.Hybrid
64
00:25.06
16.ddawn23
54
00:26.36
17.LOWERCASEGIRL00:28.11
18.bearn
64
00:30.39
19.Goochelaar
59
00:33.37
20.HackMan00:35.34
Ten tydzień
1.sfumato
100
00:13.22
2.TashiroMiraki
68
00:13.51
3.Oryn
43
00:18.69
4.tufelix36700:19.99
5.Hyuoo
17
00:21.35
6.TomGuo
53
00:25.20
7.bjbjb00:26.72
8.stoopid00:31.58
9.Ereglist
8
00:35.96
10.qobi
92
00:39.36
11.HackMan00:39.48
12.tofu_curry
37
00:40.71
13.Goochelaar
59
00:48.94
14.Wuni1400:57.05
15.NUUUTE
14
01:05.12
16.Koakuma
8
01:13.86
17.--- puste -----:--
18.--- puste -----:--
19.--- puste -----:--
20.--- puste -----:--
Dzisiaj
1.Hyuoo
17
00:21.35
2.HackMan00:39.56
3.Goochelaar
59
00:48.94
4.--- puste -----:--
5.--- puste -----:--
6.--- puste -----:--
7.--- puste -----:--
8.--- puste -----:--
9.--- puste -----:--
10.--- puste -----:--
11.--- puste -----:--
12.--- puste -----:--
13.--- puste -----:--
14.--- puste -----:--
15.--- puste -----:--
16.--- puste -----:--
17.--- puste -----:--
18.--- puste -----:--
19.--- puste -----:--
20.--- puste -----:--
MO3
1.mtanzer
94
00:14.08
2.Arok
49
00:14.83
3.million
47
00:15.35
4.sfumato
100
00:15.42
5.sauceguardian
24
00:15.61
6.Sonar
51
00:17.37
7.TashiroMiraki
68
00:17.44
8.Ramasp
105
00:20.09
9.NickC
71
00:20.58
10.PuzzleMaestro
34
00:21.89
AO5
1.mtanzer
94
00:15.25
2.sfumato
100
00:16.15
3.Arok
49
00:16.64
4.sauceguardian
24
00:16.82
5.million
47
00:17.21
6.TashiroMiraki
68
00:17.51
7.Sonar
51
00:18.17
8.NickC
71
00:20.58
9.Ramasp
105
00:21.01
10.PuzzleMaestro
34
00:21.89
AO12
1.mtanzer
94
00:17.41
2.sfumato
100
00:18.29
3.TashiroMiraki
68
00:19.49
4.sauceguardian
24
00:19.53
5.Sonar
51
00:19.88
6.million
47
00:20.37
7.Arok
49
00:22.07
8.Ramasp
105
00:25.33
9.NickC
71
00:25.48
10.Fastfaxer
84
00:28.60
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.penguain
38
00:02.298
3.--- puste -----:--

* MO3 - Średnia z 3. Średnia z 3 następujących po sobie czasów.
AO5 - Średnia z 5. Średnia z 5 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość.
AO12 - Średnia z 12. Średnia z 12 kolejnych czasów ignorująca najwyższą i najniższą wartość.
Musisz być zalogowan*, aby móc śledzić swoje średnie.


Znajdź swoją rangę w

Wpisz nazwę:


Więcej łamigłówek:  hide show

2021-10-25 17:39:55

pl.puzzle-light-up.com
Wyłącz Ogłoszenia